Bakgrund
Serneke ska bygga en attraktiv, förtätad blandstad på Lindholmen. Karlastaden är tänkt att bli Göteborgs nya stadskärna, en stadskärna som kommer att krönas av den 266 meter höga skyskrapan, Karlatornet.
Det fina med att bygga så högt, förutom den fantastiska utsikten, är att man kan bygga tätt. Och att bygga förtätat är nyckeln till att skapa en stad där du som bor får tillgång till det som gör stadslivet meningsfullt.

Lösning
Vårt jobb var att få allmänheten att förstå idén om att man snabbt skapar en levande stadskärna på Lindholmen genom att bygga smart – det vill säga på höjden. Ju längre bort från själva platsen vi befinner oss i kommunikationen (annonser i GP, GT, Aftonbladet och Metro, samt film och banners på webben) desto mer handlar kommunikationen om idén bakom projektet. En lättfattlig utbildning i konsten att skapa en förtätad stadskärna genom att bygga på höjden. Men ju närmre vi kommer platsen rent geografiskt (utomhustavlor och DR) så pekar vi på fördelarna med att bo nära något som kommer att bli ett nytt city.

Karlastaden Ads-1
Karlastaden Ads-2
Helsidor i GP, GT, Aftonbladet och Metro.

Filmen kan ses på karlastaden.se och på elbussen som går mellan Chalmers och Lindholmen. Den har även delats flitigt i Sernekes sociala kanaler.

karlastaden utomhus_mindre
Utomhustavlor pekar på fördelarna med att bo och arbeta nära något som kommer att bli Göteborgs nya stadskärna.

Serneke_DR_boende_mindre
Direktreklam i ett 150-tal olika editioner. Detta för att vi ville bli personliga och på metern berätta hur nära man kommer att bo Göteborgs nya stadskärna.

Dela: